Jdi na obsah Jdi na menu
 


Následuj mne

17. 2. 2009

Následuj mne

Neboj se mé dítě, slyš můj hlas, jsem s tebou.
Kráčej za mnou a neměj strach, miluji tě a chráním celý čas.
Neobávej se, jsem tu s tebou v této temnotě. 
Povedu tě, kráčej za mnou a nedívej se vzad.

Víru pevnou měj v moje slova.
Nestrachuj se vše, co jsem slíbil, ti dám.
Duševní mír a lásku věčnou.
 
Ty zde můžeš ztratit vše,
můžou tě zradit i ti nejbližší,
ale já tě nezradím,
jsem vždy s tebou a nikdy tě neopustím.
                       
Věz, že domov tvůj je v nebesích.
Tam kde nic již tě nezabolí.
Kdyby snad i nepřítel tvé kroky pronásledoval,
a ty hořké slzy prolévala, věz, že každou tvoji slzu Bůh již spočítal
a každé tvoje zranění Bůh vyléčí.
                                                 
Jsem s tebou milé dítě, něžně ti šeptám.
Dnem i nocí tvoji duši opatruji a podpírám.
Vzchop se, bodře hlavu zvedni, černé mysli odeženu.
Rychlým krokem spěchej vpřed, navzdory bouřím, smutkům, bolestem.

Usmívej se, dcero má, že s tebou jsem.
Jelikož na druhý břeh řeky smrti, převedu tě já.
Tak vejdeš do království mého a radosti mé.
 
To, co ti zde slibuji, ti daruji.
S touto nadějí ty kráčej, až dosáhneš cíle.
 
Nebraň se a nebraň duši své.
Nepřítel na krok tvůj číhá.
Ale ty se neobávej, budu s tebou.
Tak dlouho, dokud tě nespasím.

Hle milé dítě, jsem již před tebou.
Uvedu tě do království svého, a radosti mé.

Následuj mne.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář