Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtvrtá kapitola o satanovi

2. 2. 2010
Dalšími způsoby satanáše jak člověka svést ke hříchu je:Za prvé jim bude tvrdit že i nejlepší lidé v Bibli hřešili tak že ioni mohou hřešit.
Za druhé:Aby se neobávali hříchu že Bůh jim vždy odpustí.David byl člověkem
kterého Bůh měl rád a přesto zhřešil tím, že zatoužil po cizí ženě.Tak nás satanáš utvrzuje že hřích není odsouzenihodný.Noe dostal Boží blahoslavení
je psáno v Bibli(Bit6:8)ale v (Bit9:29)je že se Noe napil.A tak satanáš říká 
věřícím.Napít se, není přece hřích. Ježíš říká,že Petr byl blahoslaven od Boha(Mat.16:17)ale v(Mat. 26:74)tento sami.Petr se zaklel,že Ježíše nezná.Satanáš říká ,že takové provinění nemůže být hříchem.
Cožpak má satanáš pravdu? David,Noe i Petr a mnoho jiných lidí které Bůh měl rád také zhřešili a to dost vážnými hříchy.Označuje to snad že se lidé nemusí obávat hřešení.Uvědomte si však jedno,že satanáš říká jen polovinu pravdy o lidech jakým byli David nebo Petr.David zhřešil ale pak se pokál.(V psalmu 51 je psáno o Davidových pocitech a jeho pokání po hříchu který učinil.
On tehdy řekl, ve své pokorné modlidbě k BOhu,,Umyj mě dokonale z mého hříchu.Toto nejsou slova člověka kterému by bylo jedno zda zhřešil či nikoliv.Znelíbilo se mu to co učinil natolik, že pokorně si vyprosil milost a odpuštění.Taktéž Petr když zapřel třikrát svého učitele Ježíše tížilo ho to tak velice že vyšel ven kde přehořce plakal.Proč plakal?Protože sám nenáviděl zlo proti kterému po boku svého učitele bojoval,a teď cítil že strach jeho byl tak veliký, že totálně selhal jako člověk který miluje pravdu a zlo potírá.
Proto když vám někdo nebo něco našeptává že i v BIbli hřešili někteří lidé 
uvědomte si též to že právě poto v Bibli popisují o těchto prohřešcích abychom se takovýchto hříchů již snažili vyvarovat.A to že jim Bůh odpustil 
takovou zradu svědčí o jeho neskonalé milosti a velikosti .A také si položte otázku zda  i vy byste dokázali se základně pokořit před Bohem a kát se ze svých hříchů upřímně litovat že jste něco takového učinili.Proto by člověk měl znenávidět hřích vůbec a snažit se ho nedělat.Udržet si tak zvaně čistý štít i
když je to velice těžké, ale při stálém kontaktu s Bohem se vám to bude dařit, 
protože vás bude chránit, aby vaše noha neuklouzla a vaše cestčky vám čistit abyste se nezranili.Tito lidé nezhřešili celou duší jak by se zdálo.takže se vymanili z područí toho kdoje tam nenápadně dostal.Buďme obezřetní.
Satanáš však chce vypracovat takové cítění  hříchu aby  lidéhřešili natolik, že jim to přijde úplně normální a dokonce to začnou brát jako prioritu něco čím se mohou i chlubyt.A teď pozor.Nemluvíme již o dnešní době nezdá se vám že již tato doba nastala.Stačí se podívat kolem sebe.Člověk který by měl 
chránit spravedlnost nechrání a naopak sám nespravedlnost a útlak ještě poctivých lidí podporuje, je pro něj něco co se mu nehnusí a sám to propaguje.Gdyž se na to přijde tak v očích takového člověka není ani kapka studu naopak je tam 
arogance ,posměch a provokace.To je tvář toho kterému teď tento člověk slouží aniž si to uvědomuje.Tak hluboko klesl.To už není hra to jsou žel Bohu 
fakta která dnešní doba nabízí skoro každý den.David za své hříchy byl Bohem trestán.Co činí otec když děti neposlouchají jeho dobré rady a dají se na zcestí tak je potrestá a to citelně aby si uvědomily své hříchy a chyby.Proč tedy se pohoršujeme když Bůh jako náš stvořitel a otec má právo nás trestat.To znamená že bychom neměli našeptávání satanášova poslouchat
když říká vidíš pořád se říká jak vás miluje a je milostivý odpouští všem hříchy a zatím tě testá takto bolestivě.Když člověk je rozbolavělý snáze podlehne
takovému našeptávání protože pro něj je to satisfakce za jeho bolest ale neuvědomí si že se mu právě upsal že mu bude sloužit velice oddaně protože on se bude snažit ho ještě více k sobě upoutat dalšími a dalšími řečmi proti 
Bohu aby se odpoutal od Boha a on získal moc nad ním což se mu samozřejmě za takovýchto okolností podaří jelikož tento človíček ve své otupělosti z bolestivé ztráty si neuvědomí kam se řítí až to zjistí buď již bude pozdě anebo by musel vynaložit obrovské úsilí, aby se mohl odpoutat a že on si nenechá vzít takovou kořist jen tak je nad slunce jasné.Proto buďme opatrní a snažme se být stále vkontaktu s Bohem.Když to shrneme tak můžeme konstatovat, že když se někdo  neznepokojuje,  že zhřešil,je to znamení že se tato duše chytla do osidel satanáše,a to by měl okamžitě zareagovat a zeptat se sám sebe jak je to možné že najednou je tak pasivní
když by se měl pomodlit,že se mu nechce se modlit o odpuštění že nic špatného neudělal tak proč by se modlil.Najednou když jak je zvyklý před spaním se pomodlit a poprosit Boha aby mu odpustil pokud něčím zhřešil vědouc i nevědouc,ale najednou má tolk jiných věcí na práci že pak i zapomene vůbec se pomodlit.A pokud toto nepostřehne a nevzpamatuje se a nevynasnaží se to napravit a vrátit se k Bohu,ztratí úplně kontakt s Bohem
a Bůh ho opustí.Tato duše pokud není zkušená a nerozpozná že necítí tu plnost ducha a cítí se smutně opuštěně a neví proč tomu tak je.Taková duše 
je zmatená a neví si rady, nechápe proč se mu chce stále plakat.Je to proto že v každém člověku je kousek dobra a my se máme starat aby to dobro v nás rostlo a my najednou jsme ho jedním šmahem přinutili aby se chovalo opačně proto,ten pocit který my nemůžeme definovat.Tito lidé kteří dříve žili když zhřešili měli v sobě tolik pokory že dokázali před Svým Bohem ohnout kolena a s doopravdickým pocitem viny a pokory prosit za odpuštění.Bůh si však nepřeje aby lidé upadali do beznaděje.Aproto je různými způsoby  přivede k tomu aby samy viděli že chybovali a vzpamatují se.
někomu skrze kteréhose snaží aby se vzpamatoval a pokračoval tou správnou 
cestou kterou šel před tím než zhřešil.Tato duše pozná tuto změnu ihned.Bude mít pocit že musí zpívat a tančit.Tak se cítí člověk kterému Bůh odpustil a je s ním v kontaktu.Izraelský národ přez všechny divy které Bůh  
pro ně cestou pouští vykonal tak si utvořili zlaté tele kterému se klaněli místo živému Bohu.To byl doopravdy těžký hřích za všechno co pro ně udělal a přez to, že je to jeho lid byli trestáni velice tvrdě co si prožili doposud je i pro nás poučné. 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář