Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola druhá

20. 2. 2009

Kapitola druhá

V této části rozebereme jednu variantu, kterou Satanáš používá, aby uvedl věřícího ve hřích. Jedním ze způsobů je, že jim ukáže výhody vykonaného hříchu, ale skrývá smutek, který poté nastane. Hřích může vypadat velmi příjemně, což právě Satanáš chce, abychom to tak chápali. Protože on velice dobře ví, že když oni zhřeší, hřích, který vykonali, bude velice přitažlivý a oni zapomenou, jak je vlastně hřích krutý a jak ubíjí víru člověka. Bůh řekl Adamovi a Evě, aby nejedli ze stromu poznání dobra a zla, jinak zemřou. Ale Satanáš řekl ženě, že budou jako Bozi, jestli to jablko sní. Udělal jablko přitažlivé a příjemné na chuť, aby byly oba neposlušní Bohu. Dnes toto praktikuje nadále. Pokusil se též pokoušet Ježíše v pustině. Ukázal Ježíši veškerá království na zemi a řekl, že mu je dá všechna, když se mu Ježíš pokloní. Jak příjemným a přitahujícím udělal tento hřích. Ale Ježíš nebyl polapen jeho chytrostí. Jak se tedy mohou věřící protivit hříchu, když on ho dělá tak přitažlivým? Jsou čtyři možnosti jak předejít pokušení abychom do hříchu nezabředli.
1.        Věřící se musí vyvarovat míst a lidí, kteří uvádějí věřícího v pokušení. Ti, kteří se pohybují po okraji jámy, nechť se nediví, když do ní sklouznou. Jestli věřící se přiblíží k tomu co je hříšné, nechť se nediví, když upadne do nastražené pasti hříchu. Apoštol Pavel říká, aby křesťané nenáviděli to, co je zlé, aby ho nenáviděli nejhlubší nenávistí.

Řím 12:9
Láska ať je bez pokrytectví. Ošklivte si zlé, lněte k dobrému.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/R12.php
 
2.       Věřící si musí pamatovat, že příjemnost hříchu se brzo mění v hořkost. Hřích může být příjemný velmi krátkou dobu a vypadat ze začátku lehký, ale pak hluboko zraňuje.
3.       Věřící si musí pamatovat, že hřích je přinutí ztratit to, co je vlastně dobré. Ti, kteří se oddávají hříchu, ztrácí blahoslavení Boží. Jejich křesťanská radost se ztrácí. Ti nenacházejí klidu. Svatý duch je neblahoslaví. Dokonce jeho každodenní život je nudný, bez významu. Satanáš je mámí, hřích ve skutečnosti není.
4.       Věřící si musí pamatovat, že hřích mámí lidi. V Bibli je psáno, že věřící se mají navzájem povzbuzovat ve víře, aby neupadli v mámení hříchu. 

Židům 3:13
Ale napomínejte se vespolek po všecky dny, dokudž se dnes jmenuje, aby někdo z vás nebyl zatvrzen oklamáním hřícha.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Zd3.php

Když je hřích omámí, věřící si často nepřiznají, že konají zlo. Místo toho si myslí, že konají v právu. Hřích je nutí, aby věřili, že zlo je dobro. Faraon byl přesvědčen, že je v právu i když ho Bůh přesvědčoval svými tresty, které na něj seslal. Faraon nechtěl být poslušný bohu a nechtěl propustit židovský národ na svobodu. Hřích může věřící omámit natolik, že jsou připraveni spíše ztratit Boha, nebe, Ježíše i své duše, než by tohoto hříchu zanechali. A tak nezapomeňte, že nic není tak mámivé, jako hřích.
Pamatujte, že hřích není příjemný, ale hořký, i když by vypadal vábivě. Nenechte se odklonit od Boha Satanášem, který vás mámí tímto způsobem.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář